„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” Mt 28,19

Każdy z pewnością był kiedyś na koloniach. Różnicą między naszymi koloniami a wyjazdami dajmy na to z huty, jest właśnie boskość. Czas średnio 14 dniu jest poświęcony Bogu nawet
w najmniejszych czynach. Bo wiara nie musi ograniczać się tylko do okazyjnych odwiedzin kościoła.

Bóg to Miłość;  do siebie, do bliźnich, do Boga.  To właśnie ona towarzyszy nam w naszej obozowej codzienności. Wspólne śpiewy, gry, zabawy, modlitwy, Eucharystie.

Życie dzieci „dzisiejszych czasów” w znacznym stopniu jest zajęte przez technologię: telefony, komputery, tablety itp. Temu wszystkiemu do funkcjonowania potrzebny jest prąd, którego właśnie nie ma nigdzie, na naszym  placu obozowym. To też jego brak ma uzmysłowić, że życie nie ogranicza się tylko do wirtualnej rzeczywistości. To drobnostka, która pokazuje, że życie przez te niecałe 336 h bez sprzętu elektronicznego nie jest wcale takie nudne. Wręcz przeciwnie. Staje się pełne wspólnej zabawy, radości i uśmiechu. Ten czas pozwala na nowo odkryć radość coraz częściej zapominanych już zabaw w np. badmingtona, gumę, siatkówkę, ziemniaka czy innych zabaw na świeżym powietrzu.

Bo…

„Któż jak Bóg, baranek i lew dziś na tronie swym..”

Najwięksi wrogowie:  lew i baran.

To właśnie tu, z bożą pomocą mogą wspólnie działać. Dzięki Niemu i z Nim.
Staramy się, by każde dziecko dążyło do pokojowego rozwiązania każdego konfliktu czy problemu, które dotykają członków obozowej rodziny.
Po tych kilkunastu dniach, pragniemy by dzieciaki z chęcią same chodziły alerównież zapraszały swoich kolegów i rodziny na niedzielną Eucharystię. By dobre uczynki stały się ich naturalnym odruchem. By każdego wieczoru dziękowały za miniony dzień, prosząc o spokojną noc, jak robiły to każdego wieczoru na boskim obozie.

Mamy raptem 14 dni, by pozostawić ślad w ich sercach.
Ślad Miłości wychowawczo-opiekuńczej, braterskiej, rodzinnej ale i Miłość do Samego Boga.
Stowarzyszenie „BOSKIE WAKACJE”

Od strony prawnej:
Forma organizacyjna: stowarzyszenie rejestrowe
Siedziba: Katowice
Adres: UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 18 /22 Katowice
NR KRS: 0000562989
NR NIP: 9542756302
Regon: 36185125000000
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 24 czerwca 2015 r.

MISJA I CELE STOWARZYSZENIA, SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5

  1. Misją stowarzyszenia jest prowadzenie działalności wychowawczo opiekuńczej, która pozostawia w sercach dzieci, młodzieży i dorosłych ślad Miłości wychowawczo-opiekuńczej, braterskiej, rodzinnej ale i Miłość do Samego Boga.
  2. Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie właściwych postaw duchowych dzieci, młodzieży oraz dorosłych zgodnych z nauczaniem Kościoła Katolickiego.

§ 6

Stowarzyszenie w zgodzie z misją i celami Stowarzyszenia podejmuje takie działania jak:

  • organizowanie letniego wypoczynku dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
  • organizowanie zimowego wypoczynku dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
  • pogłębianie formacji duchowej uczestników wypoczynku – pozostawianie Śladu Miłości,
  • służenie rodzicom i opiekunom we wszystkim, co odnosi się do wychowania dzieci lub podopiecznych,
  • promowanie i organizowanie zajęć kulturalnych, sportowych i rozrywkowych, a także działań społeczno-pomocniczych dla dzieci i młodzieży.