W ciągu całego roku w przygotowaniach do Boskich Wakacji pomagają setki osób. Począwszy od parafii, firm, przedsiębiorstw, po rodziny, księży, kadrę i przede wszystkim gospodarzy. Szczególny trud przez dwa tygodnie (a w niektórych przypadkach nawet cztery), bez pieniężnego wynagrodzenia, podejmuje kadra, na którą składają się: wychowawcy, wolontariusze, pielęgniarki, kucharze, ratownicy wodni, kwaterka oraz księża komendanci.

Wychowawcy to blisko 50 osób, które sprawują opiekę nad poszczególnymi grupami dzieci (od 5 do 10 osób w grupie). Stają się opiekunami w każdej sferze życia codziennego, pełnią rolę rodziców, nauczycieli i przyjaciół. Stają się najbliższymi osobami dla wychowanków na czas trwania Boskich Wakacji. Jest to tym bardziej ważne, gdyż nie ma możliwości korzystania z telefonów komórkowych na obozie.

Wolontariusz to prawa ręka każdego wychowawcy. To oni są jego dodatkowymi oczami i pomocą w sprawowaniu opieki nad dziećmi. Bez wolontariuszy praca wychowawców byłaby znacznie trudniejsza i mniej efektywna. Głównie właśnie praca wolontariuszy i wychowawców ma zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i ciepłej atmosfery w czasie trwania wypoczynku.

Na koloniach nie może zabraknąć ani jednej z grup z których składa się kadra. Jesteśmy rodziną, której prawidłowe funkcjonowanie nie jest możliwe bez któregokolwiek z jej członków. Aby móc być szczęśliwymi musimy trzymać się razem, wspierać się i pomagać sobie w każdy możliwy sposób.

Do tej właśnie rodziny zapraszamy dzieci z którymi pragniemy podzielić się sobą, swoją miłością do ludzi i Boga. Ponieważ właśnie na NIM budujemy nasz wspólny dom.


Nasza kadra w czasie pracy i zabawy