Różnicą między naszymi koloniami a innymi wyjazdami, jest właśnie boskość.

WIĘCEJ